UE PORQUERES
Fundat 1982
instagram

Història


L’any 1982 Porqueres va experimentar importants realitzacions en matèria de futbol que assenyalen aquest any com el punt de partença del futbol modern en el municipi. La tasca va ser obra d’un col·lectiu de persones amigues d’aquest esport, entre elles un grup de joves que s’encarregaven d’organitzar actes festius, inclosos els de la Festa Major. També van tenir-hi el seu pes els pares de nois dels equips infantils i juvenils, que fins ara amb el nom de Mata participaven en els tornejos de penyes de Banyoles, sense oblidar la important col·laboració de l’Ajuntament amb el seu alcalde, el senyor Joan Estany Trias, que hi va tenir un paper decisiu. Les relacions van cobrir un doble objectiu tenir un cap de futbol reglamentari i la creació oficial d’una entitat per fomentar, coordinar i regir totes les activitats del futbol del municipi en el mar de la Federació Catalana de Futbol.

Porqueres cada vegada era més Porqueres, i Mata, sense deixar de créixer i de ser el poble més important del municipi, no es va considerar suficientment representatiu per englobar la totalitat del futbol local. A més, per qüestions pràctiques i per evitar problemes d’ordre administratiu, convenia que una entitat o associació esportiva d’àmbit municipal portés la mateixa denominació que el municipi, encara més si tenim en compte la positiva implicació de l’Ajuntament en aquest esport. Tot això es va tenir en compte en l’assemblea que va tenir lloc el dia 23 de juny del 1982 en els locals de l’antiga piscina. Els acords principals van ser la creació de la UNIÓ ESPORTIVA PORQUERES, l’elecció de la seva primera junta, l’aprovació dels estatuts i l’inici dels tràmits per ingressar a la Federació Catalana de Futbol, sense deixar de banda la insistència davant l’Ajuntament per dipositar del nou camp de futbol al més aviat possible.Primera junta directiva:
President: Joan Estany Secretari: Manuel Sallent Tresorer: Miquel Sibecas Vocals: Miquel Berceló, Àngel Busquets, Joaquim Font, Miquel Galceran, Rosendo Gifra, Jaume Gifreu, Juan Nierga, Josep Porxas, Donifacio Martos, Pre Ricart, Alberto Rodriguez, Jaume Surroca, Joaquim Torrent, Francisco Vila i Ramon Xargayo.

El camp de Les Pedreres

Després de la signatura de cessió del terreny per part del senyor Joan Figueres Puig a l’Ajuntament els treballs de condicionament d’un nou camp de futbol es van posar en marxa amb prestesa. Segurament que en lloc “d’un nou camp de futbol” hauríem d’haver dit e primer autèntic camp de futbol del municipi, ja que els anteriors, tant el del Cementiri com el de Corts, no reunien les condicions suficients i necessàries per ser considerats autèntics camps de futbol. Els treballs no van durar gaire i amb poc temps, per fi, es va poder contemplar i fer servir un magnífic camp de futbol a Porqueres: era el camp de Les Pedreres, de 100 per 60 metres, ben situat, amb tanca i vestidors.


Inscripció a la Federació Catalana de Futbol

El camp es va fer amb l’objectiu de jugar competicions oficials com a federats. El tràmit requeria la presentació de la corresponent sol·licitud acompanyada de còpia dels estatuts aprovats i reproducció de l’escut ideat i dissenyat per en Joaquim Torrent Bosch i dibuixat per en Joan Oliver Tarradas. Quan a l’adaptació dels colors de l’equip, el directius de la flamant Unió Esportiva Porqueres van confirmar els que ja s’usaven des de feia temps, samarretes amb andes verticals vermelles i blanques i pantalons vermells, colors que encara avui estan en ús. La Unió Esportiva Porqueres va quedar inscrita en la Federació Catalana de Futbol amb el número 5180.


Inscripció a la Federació Catalana de Futbol

Enllestit el camp de les Pedreres, hi van començar a entrar i jugar tots els conjunts locals. En aquell oment hi havia quatre equips: alevins, infantils, juvenils i aficionats. Poc abans de començar la lliga federada es va celebrar un seguit de partits amb la participació de tots els equips del club, que va finalitzar amb el plat fort, en què es va enfrontar el primer equip de la UE Porqueres i l’equip de veterans del FC Barcelona. La inauguració oficial del camp, per raons d’ordre pràctic, no es va fer fins al febrer del 1983.

El més de febre del 1983 es va celebrar la cerimònia oficial d’inauguració, que va consistir en la benedicció del terreny per part de mossèn Lluís Fluvià, rector de la Parròquia de Sant Andreu, acompanyat pel seu amic mossèn Xavier Frigola, natural del municipi. A continuació va haver-hi els corresponents parlaments a càrrecs del senyor Ricard Masó, tècnic municipal encarregat de les obres; el senyor alcalde i president de la UE Porqueres, senyor Joan Estany; i del senyor Callís, diputat provincial d’Esport, en representació del president de la Diputació Provincial. Tots ells van tenir paraules d’agraïment envers aquelles persones i entitats que havien fet possible les instal·lacions que s’inauguraven, i van ressaltar que Porqueres per fi, després de molts anys d’espera, disposava d’un magnífic camp de futbol reglamentari. La nombrosa concurrència que festivament assistia a l’acte va aplaudir llargament aquests parlament.JUNTA DIRECTIVA


President: Marc Cuadros
Vicepresident 1r i responsable esportiu: Francesc Font
Vicepresident 2n i responsable bar: Manuel Cuadros
Tresorer: Xavier Capuz
Secretària: Marta Ruiz
Vocals:
Pep Sánchez (Àrea esportiva futbol base)
Narcís Viñolas (Àrea esportiva futbol masculí competitiu)
Cristina Cornellà (Àrea esportiva futbol femení i publicitat)
Carles Quintanas (Àrea social, publicitat i atenció al soci/a)
Anna Fàbregas (Àrea social, publicitat i atenció al soci/a)
Ester Mula (Àrea social i sponsors)
Óscar Tejero (Àrea social i sponsors)
Joan Bahí (Àrea infraestructura i Manteniment instal·lació)

EQUIP DE TREBALLADORS DEL CLUB


ÀREA ESPORTIVA

Director Esportiu: Marc Cuadros
Coordinador 1r equip masculí i juvenils: Narcís Viñolas
Coordinadora femení: Cristina Cornellà
Coordinador cadet, infantils i alevins: Francesc Font
Coordinador benjamins, prebenjamins i escoleta: Pep Sánchez
Secretària: Marta Ruiz


ÀREA INFRAESTRUCTURA

Manteniment del camp i neteja de vestidors: Felip Martínez
Personal del bar: Ester Mula, Jose Robles, Manuel Cuadros i Araceli López


ÀREA XARXES SOCIALS I COMUNICACIÓ

Xarxes socials: Francesc Batchellí
Web i fulletó: Anna Fàbregas


Règim InternAquest reglament de règim intern, pretén regular el funcionament de la Unió Esportiva Porqueres, d'ara endavant anomenat el Club, i es fonamenta sobre les idees següents:

- La Unió Esportiva Porqueres cerca l'educació voluntària dels infants, joves i adults amb la finalitat d'ajudar-los a desenvolupar una personalitat esportiva i social.
- La Unió Esportiva Porqueres vol agrupar els jugadors i jugadores, els seus representants, entrenadors i dirigents en un concepte d'unió, amistat i esportivitat.
- El Club no admetrà que es discrimini a ningú per raó de raça, sexe, nacionalitat, condició social, llengua, idees religioses, etc.

Per tal de garantir l'assoliment d'aquests objectius, es fixa un conjunts de drets i deures amb caràcter recíproc que contempli la manera en com funcionarà el Club.